MEDLEMSKONTINGENT

Hvad står vi for:

Julebelysning: Borgerforeningen sørger for at vedligeholde og opsætte

julebelysning og juletræ i byen. Julebelysningen finansieres

udelukkende med tilskud fra de erhvervsdrivende.

Flagning: Borgerforeningen sørger for, at der bliver flaget i byens gader

ved konfirmation, grundlovsfest og andre festlige lejligheder.

Jul By Night: Borgerforeningen støtter op om dette arrangement.

Julemand: Borgerforeningen yder støtte til det arrangement der er ved vækning

af julemanden.

Messemat.: Borgerforeningen udlejer messemateriel til andre foreninger

i omegnen, og får derigennem indtægter.

Sønderg. 44: Borgerforeningen ejer Søndergade 44 (den gamle brandstation), hvor vi

opbevarer julebelysning og messemateriel.

Grundlovsdag: Borgerforeningen støtter det årlige grundlovsmøde der afholdes i parken.

Parkrock: Borgerforeningen støtter det årlige musik arrangement

 

Borgerforeningen er en forening helt uden offentlig økonomisk støtte. Derfor er vi afhængige af, at der er opbakning fra alle byens borgere til foreningen, så vi kan blive ved med at udføre disse aktiviteter.

Der er mulighed for at søge støtte af foreningen hvis det er til gavn for borgere i Skodborg.

DERFOR!

Hvis du fortsat ønsker julebelysning og flagning i byen, samt de andre aktiviteter videreført ---

støt Borgerforeningen med dit medlemskab.

Medlemskabet koster kun 100,00 kr. pr. husstand og gælder for et år.

Beløbet kan indbetales på vores bank/girokonto

Danske Bank: 1551-8800011230

Giro: 7383398

Følg os på vores hjemmeside: www.skodborg-borgerforening.dk .

Der afholdes generalforsamling hvert år i Februar måned på Skodborg Vesterkro